Sídlo spoločnosti:

SEMPRE SHOE STORE s.r.o.
SNP 19, 99 001 Veľký Krtíš
Ičo: 35 939 567
Ič DPH: SK2022107175

Všeobecné informácie:
sempre@sempre.sk

Informácie o objednávkach: 
objednavky@sempre.sk 


Korešpondenčná a kontaktná adresa

SEMPRE
Kopčianska 92
851 01 Bratislava
Telefónny kontakt počas pracovných dní
Od 8:00 do 16:00:
Mobil: 0918 967 361
Obedňajšia prestávka : 12:00 - 13:00
Nahor