VRÁTENIE TOVARU


Na vrátenie slúži tento formulár, kde vyplníte potrebné informácie pre vrátenie tovaru a zašlete ho spolu s tovarom.
Tovar nesmie byť používaný, poškodený a musí byť kompletný. 
Prepravné náklady na vrátenie hradíte Vy. 

Suma za vrátený tovar bude vrátená hneď po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 15 dní od doručenia k nám. 


 
 
Stiahnite si formulár, ktorý si stiahnete po kliknutí na pdf ikónku  
a vložte ho do balíka, ktorý nám chcete poslať. 

Nahor